Wat betekent BMI?

Wat betekent BMI?


De BMI staat voor Body Mass Index. Het is een norm, in de wereld geroepen door de Wereldgezondheidsorganisatie, om het teveel aan lichaamsgewicht en de daarmee verbonden gezondheidsrisico's te evalueren.

Deze norm werd uitgevonden in 1997 door de Belgische wiskundige, natuuronderzoeker en socioloog Adolphe Quetelet. Het acroniem BMI (Body Mass Index) wordt gebruikt om de berekening uit te voeren.

Welke informatie geeft de BMI?

De BMI wordt als volgt berekend: de verhouding tussen het gewicht van een persoon (in kg) en de grootte (in meter) in het kwadraat.

Zo levert de BMI gewoonlijk een resultaat op tussen 16,5 en 35.
Er zijn vijf mogelijke interpretaties:

  • Lager dan 16,5 > Ondervoeding
  • Tussen 16,5 en 18,5 > Mager
  • Tussen 18,5 en 25 > Normaal  
  • Tussen 25 en 30 > Overgewicht
  • Hoger dan 30 > Obesitas (gematigd van 30 tot 35, ernstig van 35 tot 40 of morbide indien hoger dan 40)


De BMI kan enkel correct worden berekend voor personen tussen 18 en 65 jaar. Hij kan niet worden gebruikt voor kinderen, zwangere vrouwen, personen die ouder zijn dan 65 of voor sportieve personen. In het geval van erg sportieve personen geeft de BMI een verkeerd beeld omdat het gewicht niet op dezelfde wijze kan worden geïnterpreteerd omwille van de grotere spiermassa.

De BMI in België

De Belgische bevolking lijkt sinds 1997 zwaarder te zijn geworden. Op basis van een studie uitgevoerd door de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) in 2017 is 51% zwaarlijvig en lijdt meer dan 17% aan obesitas. Bovendien hebben steeds meer Belgen een chirurgische ingreep ondergaan om obesitas te bestrijden (82% toename in operaties tussen 2010 en 2016).

Deze zelfde studie heeft aangetoond dat het land meer vrouwen dan mannen met obesitas heeft, in het bijzonder omwille van een lager niveau van onderwijs.

De berekening van de BMI biedt de mogelijkheid na te gaan of de bevolking van een land in goede gezondheid verkeert. Zo niet is het uiterst belangrijk de resulterende gezondheidsrisico's te bestuderen en de levensstijl te wijzigen om deze risico’s te voorkomen.